Firmy

Oferta dla Podmiotów Gospodarczych:

  • weryfikacja świadectw szkolnych, zaświadczeń, referencji
  • weryfikacja wiarygodności kandydatów oraz pracowników
  • sprawy z zakresu stosunku pracy np. ZLA
  • wykrywanie kradzieży majątku firmy przez pracowników
  • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
  • sprawdzanie wspólnika lub współpracowników
  • wykrywanie podsłuchów, lokalizatorów GPS
  • doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa