Zdrady

Zdrada a detektyw i jego usługi.

Możliwość wystąpienia zdrady męża (partnera) lub żony ( partnerki)  jest  w dzisiejszym świecie doświadczeniem, które może w większości przypadków prowadzi do rozstania małżonków ( partnerów) . Jednak ze względu na dobro dorastających dzieci, aspekty majątkowe lub mieszkaniowe, decyzje powinny być podejmowane z należyta rozwagą i w oparciu o fakty a nie domysły. 

Co może świadczyć o zdradzie ?

Inne niż zazwyczaj postępowanie partnera np.: częste narady lub praca do późna co skutkuje rzadkim przebywaniem w domu, wzrost dbałości o własna atrakcyjność, dbanie o własna prywatność w sferze rodzinnej ( nowopowstałe hasło na komputerze lub telefonie) .To może być sygnałem, że domysły o zdradzie są zasadne. W jaki sposób potwierdzić domysły ? Tu pomocny, może być prywatny detektyw który zbierze zgodny z prawem materiał dowodowy.

Jak udowodnić zdradę ?

Samo wystąpienie zdrady nie jest wystarczająca do jej udowodnienia. W jaki sposób zebrać dowody? I tu do akcji wkracza detektyw którego zadaniem będzie zabranie materiału dowodowego w postaci fotografii jak i nagrań video itp. Następnie sporządzi stosowny raport który jest przedstawiany w sadzie. Prawo do zbierania dowodów daje detektywowi ustawa z dnia 6 lipca 2001roku o usługach detektywistycznych. Tak zebrany materiał dowody jest mocnym atutem w postępowaniu.

Jaki jest kosz takiej usługi ??

Koszt ustalenia czy zdrada wystąpiła lub nie i zebranie materiałów przez licencjonowanego detektywa jest uzależniona od następujących czynników

  • ilości zaangażowanych w obserwacje osób.
  • ilości godzin potrzebnych na obserwację.
  • koszty wynikające z obserwacji.